راه اندازی خط بازیافت شرکت سورن پلیمر خزر

تاریخ انتشار : 1394/01/17

خط بازیافت و شستشوی گرم بطری های پت شرکت سورن پلیمر خزر با ظرفیت بیش از یک تن در ساعت راه اندازی گردید.

راه اندازی این خط در راستای تامین مواد اولیه و خوراک بهتر به خط تولید الیاف پلی استر شرکت سورن پلیمر خزر می باشد.

بدین ترتیب مواد اولیه با کیفیت بالاتر ، با سایز یکسان و البته خلوص بسیار بالاتری تولید می گردد و این امر باعث افزایش و حفط کیفیت الیاف تولیدی توسط مجموعه سورن پلیمر خزر می گردد.

پرک پت تولیدی  حدود 40 درصد از مصرف خط تولید الیاف پلی استر را با ظرفیت بیش از 40 تن در روز را تامین می نماید.

در فاز های بعدی نیز مجموعه تولیدی سورن پلیمر خزر قصد دارد تا با راه اندازی خطوط دیگر بخش عمده مواد اولیه خود را تامین نماید.