شروع صادرات الیاف سورن پلیمر خزر به اروپا

تاریخ انتشار : 1394/05/06

پس از صادرات موفقیت آمیز الیاف تولیدی شرکت سورن پلیمر خزر به کشورهای ترکیه و عراق، محموله صادراتی شرکت سورن پلیمر به کشور بلغارستان در اروپا ارسال شد.

 

 

امیدواریم با برداشته شدن تحریم های اروپا ، در ماه های آینده روند رو به رشد صادراتی شرکت سورن پلیمر که یکی از بهترین تولید کنندگان الیاف در ایران می باشد ، با سرعت بیشتری صورت پذیرد.