بازدید هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن

تاریخ انتشار : 1398/03/31

اقای مهندس مهری، مدیرعامل و هیئت مدیره بانک صنعت و معدن کشور، از محل کارخانجات شرکت سورن پلیمر خزر بازدید نمودند.

 

ضمن بازدید هیئت بانک صنعت و معدن، اقای مهندس دانیالی، مدیریت شرکت سورن پلیمر خزر توضیحاتی در مورد فناوری و نحوه تولید الیاف مصنوعی با بالاترین کیفیت در منطقه را از صد درصد ضایعات ارایه دادند.

همچنین توافقات اولیه برای سرمایه گذاری در توسعه تولید مجموعه بین مدیریت مجموعه و بانک صنعت و معدن صورت گرفت.