بازدید استاندار محترم استان گلستان از خطوط در حال تولید

تاریخ انتشار : 1398/06/31

استاندار محترم استان گلستان، اقای دکتر حق شناس به همراه تیم استانداری و مدیریت شرکت سورن پلیمر خزر، جناب آقای مهندس حمیدرضا دانیالی، از فعالیت تولیدی شرکت سورن پلیمر بازدید نمودند. 

در این بازدید اقای مهندس دانیالی به تشریح تولید، امکانات و فرصت های پیش روی مجموعه سورن پلیمر خزر پرداخت و برنامه های توسعه و آتی مجموعه را برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه را تشریح نمود.