الیاف ویسکوز مصنوعی

دنیر های تولیدی: 7 ، 10 ، 15، 18 ، 20

طول برش های : 64 ، 75 و سفارشی مشتری

مواد اولیه : 100% پرک پت، 50% پرک پت 50% مواد نو، 100% مواد نو بسته به سفارش مشتری

رنگ : سفید شفاف ، سفید مات

موارد مصرف: صنایع خواب - البسه های زمستانی - صنایع پزشکی و بهداشتی - صنایع پر کننده مانند عروسک ، مبلمان، صنایع خودرو ، عایق های صنعتی و ...