الیاف سالید رنگی

دنیر های تولیدی : 1.5 ، 3، 6، 7، 10 ، 11، 15، 18

طول برش های : 32، 40، 51، 64، 75، 90، 110 و سفارشی مشتری

مواد اولیه : 100% پرک پت، 50% پرک پت 50% مواد نو، 100% مواد نو بسته به سفارش مشتری

رنگ :تمامی طیف های رنگ به سفارش مشتری

موارد مصرف: صنایع خواب - پوشاک صنعت فرش ، موکت و انواع کفپوش ها ، ایزوگام ، تولید لایه های نباقته ، چرم مصنوعی ، ژئوتکستایل و ...